• Semperoper Dresden
Semperoper Dresden tmgs header kultur2Festung Königstein

Duch reformatorski pod kamiennymi schodami „Wendelstein”

To miasto jest pomnikiem luterańskiego ducha protestantyzmu: w Torgau, duchowym centrum niemieckiej reformacji, zamek Hartenfels jest najważniejszą budowlą całego zespołu miejskiego, wybitnym arcydziełem w jednym z najpiękniejszych miast renesansowych Niemiec – tam, gdzie „Artykuły Torgawskie” dały podłoże dla Konfesji Augsburskiej, gdzie wydano pierwszy śpiewnik protestancki, gdzie władcy protestanccy zawarli „Torgawski Związek Książąt”, gdzie zmarła małżonka Lutra, Katarzyna von Bora, i którą pochowano w tamtejszym kościele Najświętszej Marii Panny.
„Torgawski Szlak Muzealny” wiedzie przybysza do góry na zamek i do kościoła zamkowego, pierwszej protestanckiej budowli sakralnej w Europie, zaprojektowanej wg koncepcji samego Marcina Lutra i przez niego osobiście poświęconej. Dziedziniec zamkowy jest obecnie centralnym miejscem imprez kulturalnych w Torgau, a architektonicznie dominuje w nim jednolity blok schodów tzw. Großer Wendelstein. Schody te - dzieło wielkiego budowniczego Konrada Krebsa – są rozwiązaniem wręcz genialnym: utrzymują się bez żadnego wspierającego filaru środkowego.
W bardzo dawnych czasach Hartenfels uważano za „nowoczesny zamek mieszkalny”. Świadczy o tym innowacyjny wyciąg dla napojów w wieży butelkowej, który cicho brzęcząc dostarczał trunków ucztującej szlachcie.