• Semperoper Dresden
Semperoper Dresden tmgs header kultur2Festung Königstein

Kolebka Saksonii

Z daleka widoczny jest zamek Albrechtsburg w Miśni, gdzie już w X w. stały trzy grody. To tutaj mieli swoją siedzibę margrabiowie, biskupi i burgrabiowie. Prezencji i skupieniu władzy na tak niewielkiej przestrzeni zawdzięcza góra swoją chlubną nazwę.
Ten wspaniały zespół architektoniczny, który tworzyła niegdyś katedra, zamek biskupi, spichlerz zbożowy i zamek warowny, był pierwszą niemiecką budowlą zamkową i jednocześnie arcydziełem architektury. Budowę zamku Albrechtsburg rozpoczęto w 1471 r. i jest on znakomitym przykładem przekształcenia późnośredniowiecznego grodu w tak imponujący dziś kompleks zamkowy. Bo nawet i w czasach obecnych zwiedzający jest zachwycony śmiałymi rozwiązaniami architektonicznymi i rewolucyjnymi wręcz pomysłami jego ukształtowania.
Wysokie szczyty wież, jasne fasady, szerokie powierzchnie okien przeglądają się w lustrze rzeki Łaby i swoim odbiciem wzbogacają panoramę doliny. Jednak o ironio losu: przez stulecia niemalże nie korzystano z tego zamku. Dopiero mocą zarządzenia króla polskiego i elektora Saksonii, Augusta Mocnego Sasa, zaczęło w zamku pulsować nowe życie: pierwsza europejska manufaktura porcelany. Stąd „białe złoto baroku” podjęło tryumfalny pochód po całej Europie. Ten tak korzystny dla gospodarki Saksonii okres upamiętnia dzisiaj wystawa stała na zamku.
A pod bogato zdobionymi sklepieniami krzyżowo-żebrowymi za wspaniałymi oknami o łuku wklęsłym w późnogotyckich pomieszczeniach prezentuje się zwiedzającym dzięki bogatym zbiorom plastyk z okresu średniowiecza oraz historycznym malowidłom ściennym z XIX wieku prawdziwy podręcznik ilustrowany saksońskiej historii. Imponujące wrażenie sprawiają wykonane z jednego bloku kamienne schody zamku, tzw. Großer Wendelstein, oraz bogate kasetonowe stropy.
Zarówno znajdująca się nieopodal katedra z grobowcami książąt saksońskich, także polskiej księżniczki Barbary i jej małżonka Jerzego Brodatego, jak i romantyczna Starówka z czerwoną dachówką historycznych budynków zapraszają serdecznie przybysza.

Dojazd

  • Autostradą A4: zjazd Siebenlehn i dalej drogą B101 do Miśni.
  • Autostradą A14: zjazd Nossen-Ost, drogą B6 od Drezna do Miśni lub bezpośrednio od Drezna parowcem na Łabie.