Regulacje dotyczące ochrony danych

Informacje osobowe

Ochrona danych ma dla Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH duże znaczenie. Nasze praktyki ochrony danych są zgodne z zapisami federalnej ustawy o ochronie danych (niem. BDSG) i ustawy o telemediach (niem. TMG). Zasadniczo mogą Państwo odwiedzać stronę internetową Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH bez podawania swojej tożsamości lub danych osobowych. Pozyskujemy i stosujemy Państwa dane osobowe wyłącznie do realizacji rezerwacji, chyba że korzystają Państwo także z naszych usług dodatkowych. W określonych przypadkach potrzebujemy jednak od Państwa informacji, np. pełne imię i nazwisko, adres i adres mailowy, a także numer telefonu. Będziemy powiadamiać Państwa przed zbieraniem Państwa danych osobowych w Internecie.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest z reguły możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach internetowych zbierane są dane osobowe (przykładowo nazwisko, adres lub adres mailowy), następuje to, o ile to możliwe, dobrowolnie. Te dane nie są przekazywane osobom trzecim bez Państwa jednoznacznego zezwolenia.

Zwracamy uwagę na to, że przesyłanie danych w Internecie (np. przy komunikacji przez e-mail) może wykazywać luki bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem przez osoby trzecie jest niemożliwa.

Korzystanie z danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku informowania przez osoby trzecie do wysyłania niewymaganych jednoznacznie materiałów reklamowych i informacyjnych jest jednoznacznie zabronione. Użytkownicy strony zastrzegają sobie jednoznacznie kroki prawne w razie niezamawianego wysyłania informacji reklamowych, przykładowo poprzez e-maile ze spamem.

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na przekazanie nam danych osobowych przez Internet, których to danych potrzebujemy do komunikacji z Państwem lub do przetwarzania Państwa rezerwacji, będziemy kontaktować się z Państwem w sprawie rodzaju zastosowania tych informacji. Jeśli poinformują nas Państwo, że nie życzą sobie, aby te informacje były stosowane do przyszłego pozyskiwania kontaktów, uwzględnimy takie Państwa oczekiwania.

Informacje zarejestrowane przez Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH są stosowane wewnętrznie przez autoryzowanych pracowników do wymienionych trzech celów głównych. 1. Zbieramy informacje, aby ustalić, jak możemy polepszyć naszą stronę, przy czym sprawdzamy, które obszary, aplikacje i produkty są najpopularniejsze. 2. Zbieramy informacje, aby optymalnie dopasować naszą stronę do wymogów osobistych naszych klientów. W przyszłości będziemy np. rekomendować produkty lub aplikacje, które mogą się Państwu spodobać. Jako podstawę dla tych propozycji stosujemy informacje o tym, jakie produkty lub aplikacje były stosowane przez Państwa w przyszłości. 3. Oprócz tego protokołujemy domeny, przez które użytkownicy nas odwiedzają. Analizujemy te dane, aby określić trendy i dane statystyczne, a następnie ponownie kasujemy te dane. Informacje osobowe dotyczące naszych klientów nie są przekazywane osobom trzecim, sprzedawane lub udostępniane w jakiejkolwiek postaci.

Na żądanie udzielimy jednak Państwu informacji o danych zapisanych w odniesieniu do Państwa osoby lub Państwa pseudonimu. Jeśli sobie tego Państwo życzą, prosimy o przesłanie informacji do Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH. Jesteśmy też zobowiązani, na żądanie, korygować, blokować lub usuwać zapisane dane dotyczące Państwa osoby.

Cookies

Występują różne technologie, między innymi tak zwane cookies, które można stosować do udostępniania indywidualnych informacji ze strony internetowej. Cookie to element danych, który może być wysyłany przez stronę internetową do przeglądarki, która zapisuje ten element danych w systemie. Na niektórych stronach Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH stosuje się cookies lub inne technologie, aby optymalnie dopasować nasze usługi do Państwa wymogów, kiedy ponownie skorzystają Państwo z naszej strony. Stosujemy te pliki cookie, np. do protokołowania kliknięć, które wykonywane są na stronie internetowej Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH. Oprócz tego w ten sposób można dowiedzieć się, czy wcześniej odwiedzali Państwo stronę internetową Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH i czy otworzyli Państwo stronę internetową przez określony link lub baner. Można ustawić przeglądarkę tak, aby informowała użytkownika, kiedy odbierany jest plik cookie. Wówczas można zdecydować, czy ten plik cookie zostanie zaakceptowany, czy też nie. Dane zapisane w naszych plikach cookie nie są łączone z danymi osobowymi (nazwisko, adres itp.). Stałe pliki cookie są zapisywane przez Google przez okres dwóch lat. Potem są automatycznie usuwane.

Technologie etracker

Na tej stronie internetowej przy użyciu technologii etracker GmbH (www.etracker.com) zbiera się i zapisuje dane w celach marketingu i optymalizacji. Z tych danych sporządza się pod pseudonimem profile użytkowania. Można stosować w tym celu pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane lokalnie w pamięci tymczasowej przeglądarki internetowej użytkownika strony. Pliki cookie umożliwiają ponowną identyfikację przeglądarki internetowej. Dane zebrane przy użyciu technologii etracker bez oddzielnej zgody danej osoby nie są używane do identyfikacji użytkownika strony internetowej i nie są przekazywane z danymi osobowymi danej osoby. W każdej chwili można odmówić przyszłego zbierania i zapisu danych.

Technologie Outdooractive

Na tej stronie internetowej stosuje się technologie Outdooractive GmbH & Co. KG. Obowiązują regulacje dotyczące ochrony danych Outdooractive, dostępne pod adresem www.outdooractive.com/en/privacy.html. Za treści outdooractive.com i za zgodne z ochroną danych posługiwanie się danymi użytkownika odpowiada Outdooractive GmbH & Co. KG. Według zapisów Outdooractive GmbH & Co. KG wszystkie ustawy i regulacje dotyczące ochrony danych są dokładnie przestrzegane, zwłaszcza ustawa o ochronie danych telekomunikacyjnych (TDDSG), federalna ustawa o ochronie danych i regulacje prawa ochrony danych ustawy telekomunikacyjnej §§ 85 i dalsze i wytyczne ustawowe na szczeblu UE. Deklaracja o ochronie danych jest częścią OWH Outdooractive.com.

Deklaracja ochrony danych dla korzystania z wtyczek Facebook, Google+ i Twitter (przycisk Like)

 

Na naszych stronach zintegrowane są wtyczki społeczności internetowych Google+, Twitter i Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Wtyczki Facebook można rozpoznać na naszej stronie po logo Facebook lub „przycisku Like” („Lubię to”). Zestawienie wtyczek Facebook znajduje się tutaj: developers.facebook.com/docs/plugins/.

Z reguły poprzez daną wtyczkę tworzone jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerami oferentów usług społecznościowych Google+, Twitter i Facebook. Oferenci otrzymują poprzez to informacje, że z Państwa adresu IP odwiedzona została nasza strona.

Zintegrowaliśmy szczególną ochronę i spełniamy wymogi ochrony danych. Mianowicie: dopiero po aktywacji tych przycisków i wyrażeniu akceptacji na komunikację z Facebook, Google lub Twitterem, stają się aktywne i tworzą połączenie ze społecznościami internetowymi.

System 2 kliknięć

Połączenie ze społecznościami internetowymi jest tworzone dopiero po drugim kliknięciu na dany przycisk. Jeśli są Państwo zalogowani w sieci społecznościowej, w Facebook i Google+ następuje to bez dodatkowego okna. W Twitterze wyświetla się okno pop-up, w którym można edytować tekst tweeta.

Kliknięcie na jeden z tych przycisków oznacza tym samym, że jako użytkownik wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie danych do określonego administratora społeczności internetowej. Ale tylko dla tej strony i dla wybranej usługi. Przy wywołaniu innych stron TMGS wyświetla się ponownie zdezaktywowany przycisk. Można korzystać z sieci społecznościowych bez tworzenia kompletnych profili surfowania.

Wszystkie przyciski można trwale aktywować.
Jeśli dla kogoś przesyłanie danych nie jest istotne, a ważniejsza jest wygoda, może trwale aktywować przycisk regularnie używanej społeczności internetowej. W tym celu należy zaznaczyć ikonę zębatki, która wygląda tak, jak na wielu innych stronach internetowych: Wybrany przycisk zawsze jest aktywny bezpośrednio. Przez ikonę zębatki można to później zmienić.

Facebook
Zwracamy uwagę na to, że jako oferent tych stron nie mamy wiedzy o treści przesyłanych danych i ich wykorzystywaniu przez Facebook. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w deklaracji ochrony danych Facebook pod https://pl-pl.facebook.com/policy.php
Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Facebook mógł przyporządkowywać wizytę na naszej stronie Państwa kontu użytkownika Facebook, prosimy wylogować się z konta użytkownika Facebook. 

Jednostka odpowiedzialna:

w rozumieniu federalnej ustawy o ochronie danych - patrz stopka.
Pytania i informacje / kontakt z ekspertem ds. ochrony danych
W razie dodatkowych pytań, propozycji lub komentarzy dotyczących ochrony danych prosimy kontaktować się z naszym ekspertem ds. ochrony danych: Astrid Kloss - doradca od ochrony danych i bezpieczeństwa danych, www.kloss-consulting.de
Błyskawiczny rozwój technologii internetowych wymaga od czasu do czasu zaktualizowania tej deklaracji o ochronie danych. W tym miejscu będą Państwo informowani o nowościach.

Drezno, dnia 01.01.2016 r.

Oświadczenie o ochronie danych dla korzystania Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy danych internetowych Google Inc. („Google"). Google Analytics stosuje tak zwane pliki tekstowe „Cookie”, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Utworzone przez plik cookie informacje o korzystaniu z tej strony internetowej z reguły są przesyłane na serwer Google w USA i są tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej Państwa adres IP w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach założycielskich Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest wcześniej odpowiednio skracany przez Google.

Tylko w sytuacjach wyjątkowych pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam jest skracany. Na zlecenie użytkownika tej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji, aby przetwarzać dane dotyczące korzystania ze strony internetowej, aby zestawiać raporty o aktywnościach internetowych i aby realizować dla administratora strony dalsze usługi połączone z korzystaniem ze strony internetowej i korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany w ramach Google Analytics przez przeglądarkę nie jest wymieniany razem z innymi danymi przez Google.

Można uniemożliwić zapis cookies przez odpowiednie ustawienia oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w tym przypadku nie będą Państwo mogli korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Oprócz tego można uniemożliwić rejestrowanie utworzonych przez plik cookie i odnoszących się do Państwa korzystania ze strony internetowej danych (w tym Państwa adresu IP) do Google i przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod wymienionym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 

Mogą Państwo uniemożliwić rejestrowanie przez Google Analytics, klikając na następujący link. Ustawia się cookie Opt Out, które uniemożliwia przyszłe rejestrowanie Państwa danych przy wizycie na tej stronie internetowej: Dezaktywacja Google Analytics

Szczegółowe informacje dotyczące warunków użytkowania i ochrony danych zawarte są na stronie
http://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub na stronie
https://www.google.de/intl/pl/policies/.

Informujemy, że na tej stronie internetowej Google Analytics zostało rozszerzone o kod „gat._anonymizeIp();“, aby zapewnić anonimowe rejestrowanie adresów IP (tak zwane maskowanie IP).