• Semperoper Dresden
Semperoper Dresden tmgs header kultur2Festung Königstein

Zámek Hartenfels

Duch reformace pod točitými schody
Město Torgau (Trhová) je pomníkem luteránských reformních změn. V tomto duchovním centru německé reformace je zámek Hartenfels nejvýznamnější stavbou v městském celku, je vynikajícím mistrovským dílem v jednom z nejkrásnějších renesančních měst Německa – místem, kde „Artikuly z Torgau“ položily základ pro augsburské vyznání, kde byl vydán první protestantský zpěvník a kde uzavřeli protestantští panovníci „torgauský spolek knížectví“. Také zde zemřela a je pochována Katharina von Bora, Lutherova manželka.
„Torgauská muzejní stezka“ vede návštěvníky nahoru k zámku a k zámeckému kostelu. Je to první protestantská kostelní novostavba Evropy, která je navržena podle myšlenek Luthera a kterou on i osobně vysvětil. Zámecký dvůr v Torgau je dnes hlavním místem kulturních akcí a dominuje mu velké točité schodiště „Nemožné schody“, jak je nazval velký stavitel Konrad Krebs, které stojí bez jediného podpěrného středního pilíře. V minulosti patřil zámek Hartenfels mezi moderní obývané zámky, o čemž svědčí inovační výtah na nápoje v tzv. lahvové věži, který za tichého cinkání zásoboval hodující šlechtice.

Otevřeno:

denně od 10 – 18 hodin

Jak se k nám dostanete?

Po dálnici A17 do Drážďan, poté A4 směr Chemnitz, poté A14 výjezd směr Mutzschen a dále po silnici S38 do Wermsdorfu a poté S24 až do města Torgau
vlakem: každou hodinu po trase Lipsko-Torgau-Cottbus