• Theaterplatz Chemnitz
Theaterplatz ChemnitzVilla Esche in ChemnitzKunstsammlungen ChemnitzSaechsisches Industriemuseum Chemnitz Holger SteinStaatliches Museum für Archäologie Sachsen

pozoruhodnosti

Moderní městská výstavba

Kolem staré a nové radnice vznikla po převratu nákupní promenáda se zdařilým propojením historie a současnosti. Toto nově vzniklé centrum města bylo v roce 2006 vyznamenáno cenou DIFA-AWARD za městskou výstavbu.

Architektonické dědictví

Město se vždy snažilo a snaží dodnes získat vynikající architekty: již na začátku 20. století navrhl Henry van de Velde obytný dům pro rodinu textilního podnikatele Escheho. Architektonické památky klasické moderny stojí vedle projektů významných architektů dnešní doby od Helmuta Jahna přes Hanse Kollhoffa až po Christopha Ingenhovena. Jedna z největších souvislých a nákladně sanovaných grunderských a secesních městských čtvrtí Evropy je architektonicky nejvýznamnější částí Kaßbergu. Schönherrova a Janssenova továrna Vám ukazuje bohaté průmyslově architektonické dědictví města.

Mnoho tváří kultury

Toto město Vám nabídne široké spektrum kulturního vyžití a možností odpočinku. Městské divadlo patří k velkým vícežánrovým divadlům Německa s obsáhlým repertoárem od opery, operety přes muzikál, balet až po činohru a loutkohereckou scénu. V uměleckých sbírkách je přes 60 000 děl zejména z 19. a 20. století. K tomu patří druhá největší německá sbírka děl Karla Schmidt-Rottluffa, narozeného v roce 1884 v Saské Kamenici, spoluzakladatele expresionistického uměleckého sdružení „Most“. Po otevření muzea Gunzenhauser je v Saské Kamenici trvale k vidění jedna z největších německých soukromých uměleckých sbírek klasické moderny z druhé poloviny 20. století. Saská Kamenice si může dovolit kulturu a architekturu „s mnoha tvářemi“, neboť tomuto městu se povedlo po změně režimu úspěšně navázat na velké průmyslové tradice.

Produkty pro budoucnost

Ve zpracovatelském průmyslu je Saská Kamenice opět jednou z nejsilnějších hospodářských lokalit nových spolkových zemí – špičkové technologie, výzkum a vývoj jsou motorem závratně se rozvíjejícího univerzitního města. Konstruktéři, výrobci automobilů, textilní provozy, vývojáři softwaru a velké množství inovativních malých a středních firem exportuje výsledky příslovečného saského důvtipu do celého světa. V nejrůznějších výzkumných zařízeních a na technické univerzitě se pracuje na produktech a řešeních pro budoucnost. V Saské Kamenici má inovace svou tradici.