• Theaterplatz Chemnitz
Theaterplatz ChemnitzOper ChemnitzVilla Esche in ChemnitzKunstsammlungen ChemnitzSaechsisches Industriemuseum Chemnitz Holger SteinStaatliches Museum für Archäologie Sachsen

Zajímavosti

Moderní městská výstavba

Kolem staré a nové radnice vznikla po převratu nákupní promenáda se zdařilým propojením historie a současnosti. Toto nově vzniklé centrum města bylo v roce 2006 vyznamenáno cenou DIFA-AWARD za městskou výstavbu.

Vila Esche

Bývalá vila výrobce punčoch Herberta Esche z roku 1903, kterou navrhnul Henry van de Velde, je architektovou jedinečnou interpretací secesního stylu a manifestem moderního stavitelství. Od dokončení náročné renovace slouží vila od roku 2001 jako místo pro setkávání a události v oblastech ekonomiky, umění a kultury.

Více informací

Umělecké sbírky Saské Kamenice

Umělecké sbírky města Saská Kamenice představují s více než 60 000 exponáty, mj. také díly Karla Schmidta-Rottluffa, společně s Gunzenhauserovým muzeem dohromady nejvýznamnější saskou sbírku klasické moderny 20. století. Doktor Alfred Gunzenhauser věnoval městu celkem 2 459 děl 270 různých umělců.

Více informací

Saské průmyslové muzeum v Saské Kamenici

Památkově chráněný komplex továrny z doby okolo roku 1900, kde sídlí Saské průmyslové muzeum, ukrývá poklady více než 200 let historie saské industriální kultury. Pozornost je tu rovným dílem věnována jak podnikavému duchu, tak práci tisíců dělníků a kreativitě inženýrů.

Více informací

 

Kulturní centrum DAStietz a zkamenělý les

V bývalém obchodním domě dnes nalezneme úchvatné přírodovědné muzeum s 290 milionů let starým „zkamenělým lesem“.

Více informací

 

Jádro města

Centrum Saské Kamenice je názornou ukázkou zlomů v dějinách města. V době založení německého císařství růst a blahobyt, poté příklon k moderně, následně zničení v průběhu druhé světové války, časy NDR a nakonec po příchodu politické změny získání nového sebevědomí. Kde kdysi ráz města udával šedý beton, vytvořili přední architekti nové, cenami ověnčené městské centrum.

Produkty pro budoucnost

Ve zpracovatelském průmyslu je Saská Kamenice opět jednou z nejsilnějších hospodářských lokalit nových spolkových zemí – špičkové technologie, výzkum a vývoj jsou motorem závratně se rozvíjejícího univerzitního města. Konstruktéři, výrobci automobilů, textilní provozy, vývojáři softwaru a velké množství inovativních malých a středních firem exportuje výsledky příslovečného saského důvtipu do celého světa. V nejrůznějších výzkumných zařízeních a na technické univerzitě se pracuje na produktech a řešeních pro budoucnost. V Saské Kamenici má inovace svou tradici.