• Schloss Hartenfels in Torgau
Schloss Hartenfels in TorgauSchloss Hartenfels in TorgauSchloss Hartenfels in Torgau

Zajímavosti

Klenot renesance

Historická část města je plná nádherných pamětihodností. Během procházky malými uličkami poznáte přes 500 jednotlivých památek z období pozdní gotiky a renesance. Skutečnou pozoruhodností rušného náměstí je sama mohutná renesanční radnice s unikátním kulatým arkýřem. Opravdovou perlu najdete v městském kostele svaté Marie: oltářní obraz „Čtrnáct pomocníků v nouzi“ od Lucase Cranacha staršího. Oázou klidu a pohody jsou místní útulné restaurace, malé kavárničky a torgauské pivo, které se tu vaří již více než 500 let. Nebo se vydejte obdivovat historickou krásu renesance z Labské cyklostezky.

Město reformace 

Již dlouho předtím, než svět obletěla fotografie zobrazující legendární stisk rukou Američana Billa Robertsona a Rusa Alexandra Silwaschka na zničeném mostě v Torgau před koncem 2. světové války, vznikl jako dominanta města nádherný zámek Hartenfels s velkými točitými schody. Zámecký kostel je první protestantskou sakrální stavbou v Německu. Ten, kdo ji v roce 1544 vysvětil, nebyl nikdo jiný, než Martin Luther. A město navštívil tento reformátor více než čtyřicetkrát. U zdejšího kurfiřta vzniklo politické centrum reformace v Německu. Stopy reformace jsou v Torgau všudypřítomné. Vedou od kurfiřtské kanceláře přes první německou superintendanturu (evangelické biskupství), až k hrobu Kateřiny von Bora, Lutherovy velmi schopné manželky.