1. Hauptnavigation
  2. Navigation des Hauptbereiches
  3. Inhalt der Seite
Dresden Zwinger

Saské zámky

Předpokladem vzniku nádherných staveb ve středověku, renesanci a baroku bylo spojení bohatství šlechty a jejího smyslu pro umění. Příroda a kultura, malebná údolí řek a velkoryse pojaté zámecké komplexy, vysoké skály a mohutné pevnosti, hluboké lesy a romantická panská sídla tvoří po celém Sasku nezapomenutelné kontrasty. 

> Více informací Schloesserland Sachsen